4/3 Moments catcher Uncategorized เทคนิคการถ่ายรูป เทคนิคถ่ายรูป

การใช้โหมดวัดแสง

หลักการวัดแสงของกล้องถ่ายภาพ จะใช้หลักเทียบแสงพอดีที่ค่าเท่ากลาง 18 เปอร์เซ็นต์เป็นค่ากลางในการวัดแสง กล้องพยายามทำให้ทุกอย่างให้มีค่าเท่ากลาง จึงส่งผลต่อภาพถ่ายที่มีค่าแสงมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าเท่ากลาง ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและพบเจอ จนทำให้ภาพถ่ายออกมาไม่ได้แสงพอดีตามต้องการ กล้องถ่ายภาพจึงออกแบบระบบวัดแสงเพื่อใช้ตามสภาพแสงที่แตกต่างกัน

สิ่งที่ควรรู้ :

เรียนรู้การใช้โหมดวัดแสง 3 ระบบ ที่มีอยู่ในกล้อง เพื่อในการเลือกใช้โหมดวัดแสงที่เหมาะสมกับสถานณ์การที่แตกต่างกัน

โหมดที่ใช้ :  

ใช้ได้ทุกโหมด P, A (AV), S (TV), M

เลนส์ที่เหมาะสม :

ทุกช่วงเลนส์เช่น 24-105 mm / 18-55mm เป็นต้น

แบบฝึกหัด :

กำหนดเลือกถ่ายภาพ 3 ภาพในมุมเดียวกัน โดยใช้ระบบวัดแสงที่แตกต่างกัน ได้แก่ ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ, ระบบวัดแสงเฉลี่ยหนักกลาง,และระบบวัดแสงเฉพาะจุด และให้เลือกสภาพแสงที่มีความต่างของแสงระหว่างแสงที่มีส่วนมืดและสว่างปนกัน เช่นแสงตั้งแต่ใกล้เที่ยงวันจนถึงบ่าย เมื่อถ่ายเสร็จลองเปรียบกันว่า ภาพไหนในจำนวน 3 ภาพได้แสงพอดีตามความต้องการ

อยากถ่ายรูปเป็นในวันเดียว สนใจคอร์สเรียนถ่ายภาพ คลิ๊กเลย

You Might Also Like