4/3 Moments catcher Uncategorized เทคนิคการถ่ายรูป เทคนิคถ่ายรูป

เทคนิคการใช้รูรับแสง

รูรับแสงเป็นส่วนสำคัญในขบวนการถ่ายภาพ ทำหน้าที่ควบคุมแสงที่ผ่านเข้ามายังเลนส์และกระทบสู่เซ็นเซอร์รับภาพอีกที นอกจากนี้รู้รับยังส่งผลต่อความชัดลึกของภาพ (Depth of field)  ที่ทำให้ภาพถ่ายมาความแตกต่างกัน ขนาดของรู้รับแสง เช่น (รูรับแสงกว้าง) f1.4,2.8,f4 เป็นต้น (รูรับแสงแคบ) f11, f16, f22

สิ่งที่ควรรู้ :

เรียนรู้เรื่องการใช้รูรับแสง ซึ่งรูรับแสงที่แตกต่างกัน มีผลต่อความชัดลึกของภาพ รูรับแสงกว้าง จะให้ภาพที่ชัดตื้น รูรับแสงแคบจะทำให้ภาพชัดลึก

เปิดรูรบแสง f1.2

โหมดที่ใช้ :  

A (AV), M

เปิดรูรับแสง f16

เลนส์ที่เหมาะสม :

เลือกช่วงเลนส์ในทางยาวโฟกัสเดียวกัน เช่น 50mm, 70mm,100mm เป็นต้น

แบบฝึกหัด :

ทดลองใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสเดียวกันและในตำแหน่งตั้งกล้องเดียวกัน แล้วลองเปิดรูรับแสงกว้างสุด กับรูรับแสงแคบสุด เปรียบเทียมกับ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณฉากหลัง

อยากถ่ายรูปเป็นในวันเดียว สนใจคอร์สเรียนถ่ายภาพ คลิ๊กเลย

You Might Also Like