• PROMOTION

    ต้นสปาเก็ตตี้ ทรงสวย แข็งแรง เพิ่มเสน่ห์ และ บารมี

    งาช้างสปาเก็ตตี้ ต้นไม้ฟอกอากาศ วางได้ทั้งห้องนอน ห้องทำงาน ในห้องแอร์ ต้นไม้สำหรับคนไม่มีเวลา ทนทาน เป็นไม้มงคลที่ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล ให้แก่ผู้ปลูก ช่วยให้ทำมาค้าขึ้น เจริญรุ่งเรือง เรียกโชคลาภ-เงินทอง อีกทั้งยังช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ป้องกันคุณไสยมนต์ดำได้ ลักษณะ : มีลักษณะทรงกระบอกสูง เป็นไม้อวบน้ำมีใบลายตั้งตรง สีเขียวอมเทา และมีลายอย่างละเอียด ใบมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกแต่แคบจนถึงปลายที่มีลักษณะแหลม สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาพ ออกดอกเป็นช่อสีขาวสวยงาม วิธีดูแลต้นไม้ : รดน้ำ 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์ ไม่ชอบความชื้น…

  • PROMOTION

    ต้นสปาเก็ตตี้ ทรงสวย แข็งแรง เพิ่มเสน่ห์ และ บารมี

    งาช้างสปาเก็ตตี้ ต้นไม้ฟอกอากาศ วางได้ทั้งห้องนอน ห้องทำงาน ในห้องแอร์ ต้นไม้สำหรับคนไม่มีเวลา ทนทาน เป็นไม้มงคลที่ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล ให้แก่ผู้ปลูก ช่วยให้ทำมาค้าขึ้น เจริญรุ่งเรือง เรียกโชคลาภ-เงินทอง อีกทั้งยังช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ป้องกันคุณไสยมนต์ดำได้ ลักษณะ : มีลักษณะทรงกระบอกสูง เป็นไม้อวบน้ำมีใบลายตั้งตรง สีเขียวอมเทา และมีลายอย่างละเอียด ใบมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกแต่แคบจนถึงปลายที่มีลักษณะแหลม สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาพ ออกดอกเป็นช่อสีขาวสวยงาม วิธีดูแลต้นไม้ : รดน้ำ 1 – 2 ครั้ง/สัปดาห์ ไม่ชอบความชื้น…